Startside

 

Advokatfirmaet Snorre Seim består av en advokat, Snorre Seim, med kontor sentralt i Florø, Sogn og Fjordane.

Jeg driver alminnelig advokatpraksis. Se menypunkt "Fagfelt".

Jeg har praksis som politijurist og som privatpraktiserende advokat.

Mitt mål er å gi god og rask juridisk rådgivning enten du ønsker svar på enkeltspørsmål eller mer omfattende hjelp. Jeg vektlegger å gi strategiske råd og å forebygge konflikter, men også prosedyre for domstolene. Om nødvendig henviser jeg videre til mer spesialisert kompetanse.

Jeg er medlem av Advokatforeningen.