Fagfelt

 

Jeg driver alminnelig advokatpraksis med vekt på

 • avtalerett
 • dødsbobehandling ved privat og offentlig skifte
 • familie-, arv- og skifterett
 • forsvareroppdrag
 • forvaltningsrett
 • gjeldssanering, bistand til virksomheter og personer i økonomiske vanskeligheter m.m.
 • konkursbobehandling og gjeldsforhandling
 • pante-, kausjons- og garantirett
 • pengekravsrett
 • plan- og bygningsrett
 • rettsforhold knyttet til fast eiendom; bl.a. kjøp og salg av fast eiendom, spørsmål om eiendomsrett, eiendomsgrenser, rettigheter i eller over fast eiendom, sameie, nabosaker og jordskifte