Fagfelt

 

Vi driver alminnelig advokatpraksis og eindomsmegling med vekt på

 • avtalerett
 • barnevern
 • bistandsadvokat til fornærmede i straffesaker
 • bygg- og entrepriserett
 • dødsbobehandling ved privat og offentlig skifte
 • erstatningsrett
 • familie-, arv- og skifterett
 • forsvareroppdrag
 • forvaltningsrett
 • gjeldssanering, bistand til virksomheter og personer i økonomiske vanskeligheter m.m.
 • husleierett
 • konkursbobehandling og gjeldsforhandling
 • pante-, kausjons- og garantirett
 • pengekravsrett
 • plan-, bygnings- og ekspropriasjonsrett
 • rettsforhold knyttet til fast eiendom; bl.a. kjøp og salg av fast eiendom, spørsmål om eiendomsrett, eiendomsgrenser, rettigheter i eller over fast eiendom, sameie, nabosaker og jordskifte
 • rettsforhold vedr. samboere
 • selskapsrett

 

Hvem som driver med hva, se menypunkt "Om oss", herunder advokat Snorre Seim og advokat Sidsel Rustad.