Advokat Sidsel Rustad, f. 1956.

 

Utdannelse: Juridisk embedseksamen 1983 ved UiB. Spesialfag; politirett.

Praksis: Juridisk konkulent ved Oppegård likningskontor 1984. Politijurist Fjordane politikammer 1985. Advokatfullmektig 1986-1988. Privatpraktiserende advokat 1988-1995. Kommuneadvokat Flora kommune 1995-2004. Privatpraktserende advokat fra 2004.

Fagfelt: Advokat Rustad driver alminnelig advokatpraksis og eiendomsmegling med vekt på

 • barnevern
 • bistandsadvokat til fornærmede i straffesaker. Adv. Rustad er fast bistandsadvokat til Fjordane tingrett
 • eiendomsmegling
 • erstatningsrett
 • familie-, arv- og skifterett
 • forvaltningsrett
 • husleierett
 • pengekravsrett
 • plan-, bygnings- og ekspropriasjonsrett
 • rettsforold knyttet til fast eiendom; bl.a. kjøp og salg av fast eiednom, spørsmål om eiendomsrtt, eiendomsgrenser, rettigheter i eller over fast eiendom, sameie, nabosaker og jordskifte
 • rettsforhold vedr. samboere.