Advokat Snorre Seim, f. 1956.


Utdannelse: Juridisk embedseksamen 1983 ved UiB. Spesialfag; bygnings- og ekspropriasjonsrett.

Praksis: Juridisk konsulent entreprisejuridisk avdeling Statsbygg 1984. Politijurist Fjordane politikammer perioden 1984-1988. Privatpraktiserende advokat fra 1988.

Fagfelt: Advokat Seim driver alminnelig advokatpraksis med vekt på;

 • arv- og skifterett
 • avtalerett
 • bistandsadvokat til fornærmede i straffesaker
 • bygg- og entrepriserett
 • dødsbobehandling ve privat og offentlig skifte
 • erstatningsrett
 • forsvareroppdrag
 • forvaltningsrett
 • gjeldssanering, bistand til virksomheter og personer i øknomiske vanskeligheter m.m.
 • husleierett
 • konkursbobehandling og gjeldsforhandling
 • pante-, kausjons- og garantirett
 • pengekravsrett
 • plan- og bygningsrett
 • rettsforhold knyttet til fast eiendom; bl.a. kjøp og salg av fast eiendom, spørsmål om eiendomsrett, eiendomsgrenser, rettigheter i eller over fast eiendom, sameie, nabosaker og jordskifte
 • selskapsrett.