Advokat Snorre Seim, f. 1956.


Utdannelse: Juridisk embedseksamen 1983 ved UiB. Spesialfag; bygnings- og ekspropriasjonsrett.

Praksis: Juridisk konsulent entreprisejuridisk avdeling Statsbygg 1984. Politijurist Fjordane politikammer perioden 1984-1988. Privatpraktiserende advokat fra 1988.

Fagfelt: Advokat Seim driver alminnelig advokatpraksis med vekt på;

  • arv- og skifterett
  • dødsbobehandling ve privat og offentlig skifte
  • forsvareroppdrag
  • forvaltningsrett
  • gjeldssanering, bistand til virksomheter og personer i øknomiske vanskeligheter m.m.
  • konkursbobehandling og gjeldsforhandling
  • pante-, kausjons- og garantirett
  • pengekravsrett
  • plan- og bygningsrett
  • rettsforhold knyttet til fast eiendom; bl.a. kjøp og salg av fast eiendom, spørsmål om eiendomsrett, eiendomsgrenser, rettigheter i eller over fast eiendom, sameie, nabosaker og jordskifte